logo12.png

Regukamin 艣wiadczenia us艂ug w Portalu Edukacyjnym

1. Definicje

1.1. Emisja  jednorazowe wy艣wietlenie reklamy wraz ze stron膮 WWW, na kt贸rej jest ona umieszczona.

1.2. Emisja czasowa  wy艣wietlenie reklamy wra ze stron膮 WWW, na kt贸rej jest umieszczona przez uzgodniony czas liczony w pe艂nych dobach.

1.3. Cena  cena podana w cenniku za 艣wiadczenie okre艣lonych rodzaj贸w us艂ug.

1.4. Gotowe materia艂y reklamowe  materia艂y w plikach w formatach txt, jpg, gif, gif animowany, flash, html, w formie gotowej do wykorzystania jako reklama.

1.5. S艂owo kluczowe  dowolny ci膮g znak贸w wpisywany do wyszukiwarek przez u偶ytkownik贸w, mog膮cy sk艂ada膰 si臋 z jednego lub kilku wyraz贸w oddzielonych spacjami.

1.6. Unikalny u偶ytkownik - osoba korzystaj膮ca z zasob贸w serwisu rozpoznawana na podstawie przydzielonego cookie.

1.7. Reklamodawca  firma lub osoba fizyczna zamawiaj膮ca us艂ug臋 reklamy w serwisie/serwisach utrzymywanych przez InterInfo SC

1.8. Emitent (reklamobiorca) - firma InterInfo, firma odpowiedzialna za umieszczenie reklamy zgodnie z umow膮 na stonach serwisu/serwis贸w.


2.
Warunki og贸lne

2.1. Reklamy sprzedawane s膮 na czas. Czas liczony jest w pe艂nych dniach (od godziny 0:00 go godziny 24 :00). Miesi膮c rozliczeniowy ma 30 dni.

2.2. Wszystkie ceny podane w cenniku s膮 cenami netto. Warto艣膰 wynagrodzenia b臋dzie powi臋kszona o podatek VAT zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami

2.3. InterInfo Systemy Cyfrowe ponosi odpowiedzialno艣膰 wy艂膮cznie za szkody wynik艂e z niewykonania lub nienale偶ytego wykonania zam贸wienia, powsta艂e z winy umy艣lnej lub ra偶膮cego niedbalstwa. Odszkodowanie z tytu艂u wyrz膮dzonej przez InterInfo szkody nie mo偶e przekroczy膰 warto艣ci wynagrodzenia za wyemitowanie kampanii reklamowej zgodnie z zam贸wieniem.


3.
Zamawianie i warunki p艂atno艣ci

3.1. Zam贸wienia emisji reklam dokonuje si臋 pisemnie u przedstawiciela serwisu na odpowiednim formularzu zam贸wienia.

3.2. Pe艂nej p艂atno艣ci za kampani臋 nale偶y dokona膰 przed jej emisj膮, przelewem na rachunek bankowy wskazany na formularzu zam贸wienia.

3.3. Tylko zam贸wienia potwierdzone przez InterInfo pisemnie (w formie faksu lub listu e-mailowego) oraz op艂acone przez zamawiaj膮cego s膮 wi膮偶膮ce.

3.4. Z艂o偶enie zam贸wienia emisji reklam jest r贸wnoznaczne z zawarciem umowy o jej realizacj臋 przez InterInfo, z tym 偶e emisja mo偶e zosta膰 odwo艂ana przez Klienta w ca艂o艣ci lub cz臋艣ci w nast臋puj膮cych przypadkach:

a) w okresie do 30 dni poprzedzaj膮cych rozpocz臋cie emisji bez ponoszenia op艂at;

b) w okresie od 29 do 15 dni poprzedzaj膮cych rozpocz臋cie emisji po uiszczeniu kary umownej w wysoko艣ci 20% op艂aty nale偶nej za zam贸wienie;

c) w okresie od 14 do 4 dni poprzedzaj膮cych rozpocz臋cie emisji po uiszczeniu kary umownej w wysoko艣ci 40% op艂aty nale偶nej za zam贸wienie;

d) w okresie od 3 do 1 dnia poprzedzaj膮cych rozpocz臋cie emisji po uiszczeniu kary umownej w wysoko艣ci 60% op艂aty nale偶nej za zam贸wienie;

e) w trakcie emisji po uiszczeniu kary umownej w wysoko艣ci 75% op艂aty nale偶nej za niezrealizowan膮 cz臋艣膰 zam贸wienia.

3.5. Rezygnacja z ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia musi by膰 dokonana na pi艣mie, w terminach podanych powy偶ej, pod rygorem niewa偶no艣ci.


4.
Realizacja zam贸wie艅

4.1. W trakcie realizacji kampanii i przez 30 dni po jej zako艅czeniu klientowi udost臋pniana jest strona WWW ze statystykami dotycz膮cymi liczby zrealizowanych emisji i liczby klikni臋膰 (je艣li reklama jest klikalna).

4.2. Je偶eli z przyczyn obiektywnych kampania nie zosta艂a w pe艂ni zrealizowana w zam贸wionym okresie czasu, odpowiednio wyd艂u偶any jest czas jej realizacji lub klient mo偶e wykorzysta膰 pozosta艂膮 cz臋艣膰 zam贸wienia w kolejnym zam贸wieniu.


5.
Tre艣膰 reklam

5.1. Reklamy nie mog膮 na艣ladowa膰 ani symulowa膰 element贸w stron, na kt贸rych b臋d膮 prezentowane i powinny by膰 艂atwo rozpoznawalne jako reklamy. Emitent zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczania reklam s艂owami reklama, og艂oszenie p艂atne, sponsor, link sponsorowany lub r贸wnoznacznymi.

5.2. Emitent nie ponosi odpowiedzialno艣ci za tre艣膰 zamieszczonych reklam. Reklamodawca zobowi膮zany jest do naprawienia ewentualnych szk贸d powsta艂ych po stronie Emitenta w zwi膮zku z tre艣ci膮 zamieszczonej reklamy.

5.3. Emitent zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczeg贸lno艣ci je偶eli zachodzi uzasadnione podejrzenie, 偶e z ich tre艣ci lub tre艣ci strony docelowej wynika, 偶e s膮 one sprzeczne z prawem lub zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego lub naruszaj膮 prawa os贸b trzecich. InterInfo zastrzega sobie prawo do odmowy oraz do wstrzymania emisji reklam w serwisie/seriwsach Emitenta r贸wnie偶 w wypadku, je偶eli tre艣膰 lub forma reklam jest interesem portalu.

5.4. Reklama informacyjna zawierana jest na okres 1 roku (365 dni kalendarzowych) i jest przed艂u偶ana automatycznie na nast臋pne okresy rozliczeniowe, chyba 偶e w terminie do 30 do zako艅czenie umowy zostanie ona pisemnie wypowiedziana.

5.5. Umowa o umieszczenie reklamyb nie zawiera prac zwi膮zanych z przygotowaniem reklamy. Opracowanie graficzne, przygotowanie plik贸w do reklamy w internecie podlega osobnym uzgodnieniom.


6.
Warunki techniczne

6.1. Wszystkie gotowe materia艂y reklamowe konieczne do rozpocz臋cia kampanii (bannery, adresy URL, teksty ALT, teksty mailingu, pliki HTML, teksty linku sponsorowanego itp.) musz膮 by膰 dostarczone nie p贸藕niej ni偶 na 5 dni roboczych przed rozpocz臋ciem emisji. Materia艂y te powinny by膰 dostarczone w wersji elektronicznej za pomoc膮 poczty e-mail.

6.2. Specyfikacja techniczna reklamy podana jest w osobnym punkcie poza regulaminem 艣wiadczenia us艂ug.

6.3. Niedostarczenie gotowych materia艂贸w reklamowych do emisji w terminie oznaczonym w pkt. 6.1 i 6.4, traktowane jest jako odwo艂anie zam贸wienia z konsekwencjami okre艣lonymi w pkt. 3.4.

6.4. Je艣li w wyniku nieterminowego dostarczenia materia艂贸w reklamowych termin rozpocz臋cia kampanii zostanie za zgod膮 Emitenta przesuni臋ty, po stronie InterInfo nie powstaj膮 obowi膮zki odszkodowawcze z tytu艂u niezrealizowania zam贸wienia ani obowi膮zek zwrotu nale偶no艣ci za niezrealizowan膮 cz臋艣膰 zam贸wienia.

6.5. Emitent zastrzega sobie maksymalnie 6 godzinn膮/miesi膮c przerw臋 w emisji zwi膮zan膮 z konserwacj膮 techniczn膮

< Poprzedni
o nas | reklama | regulamin | kontakt
©2005 edukacja.info.pl
.Darmowe zliczanie odwiedzaj筩ych stron - FreeStat.pl .meskimbyc.pl